Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1342
Title: Джерела енергії та енергозбереження
Authors: Панов, Євген Миколайович
Шилович, Ігор Леонідович
Шилович, Тетяна Борисівна
НТУУ «КПІ»
Інженерно-хiмiчний
Keywords: розрахунок горіння палива
барабанні сушарки
тунельні печі
Issue Date: 2011
Citation: Джерела енергії та енергозбереження [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних занять та виконання розрахунково-графічної роботи для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» / Є. М. Панов, І. Л. Шилович, Т. Б. Шилович ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 3,82 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. - Назва з екрана.
Abstract: Методичні вказівки спрямовані на використання під час проведення практичних занять з дисципліни, для підготовки розрахункової роботи, курсової роботи або проекту, а також може бути корисний при підготовці бакалаврської роботи та дипломному проектуванні. Методичні вказівки містять теоретичні відомості про конструкції обладнання, приклади розрахунків та необхідний для їх виконання довідковий матеріал. В посібнику містяться завдання для самостійної роботи студентів.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1342
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-11-333.doc
  Restricted Access
3.92 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.