Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/135
Title: Компонентна база радіоелектронної апаратури
Keywords: радіоелектронна апаратура
діод
тріод
кременевий стабілітрон
транзистори
Issue Date: 2009
Citation: Компонентна база радіоелектронної апаратури [Електронний ресурс] : методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.050901 «Радіотехніка» всіх форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. М. Дяченко, В. О. Піддубний, В. М. Корбут. - Електронні текстові дані (1 файл: 3,6 Мбайт). - Київ : Політехніка, 2009. - Назва з екрана.
Abstract: Основна мета методичних вказівок - сформувати у студентів навички проведення експериментальних досліджень компонентів радіоелектронної апаратури (електровакуумних тріодів, напівпровідникових діодів та стабілітронів, біполярних транзисторів, цифрових та аналогових інтегральних мікросхем) та закріпити теоретичні знання отримані на лекціях.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/135
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E042-1.doc
  Restricted Access
3.64 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.