Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1373
Title: Електрична частина електростанцій та підстанцій. Частина І
Keywords: головна схема електричних з'єднань
Issue Date: 2011
Citation: Електрична частина електростанцій та підстанцій. Частина І [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних та домашніх контрольних робіт для студентів напрямів підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.050702 «Електромеханіка» / НТУУ «КПІ» ; уклад. М. П. Лукаш, О. Г. Філатов. - Електронні текстові дані (1 файл: 2,69 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. - Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1373
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-11-393.doc
  Restricted Access
2.76 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.