Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1374
Title: Англійська мова професійного спрямування
Keywords: англійська мова
Issue Date: 2011
Citation: Англійська мова професійного спрямування [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних занять для студентів ІІІ курсу напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія», спеціальності «Технічна електрохімія» хіміко-технологічного факультету / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. А. Волкова. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,07 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. - Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1374
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-11-396.doc
  Restricted Access
1.1 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.