Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/13763
Title: Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення семінарських та практичних занять з дисципліни (кредитного модуля) «Системний аналіз і методи прийняття рішень» для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» за спеціальностями 7.18010011 і 8.18010011 «Інтелектуальна власність» напрямку підготовки «Специфічні категорії»
Authors: Філатов, Ю. Д.
Сідорко, В. І.
Keywords: системний аналіз
методи системного аналізу
методи прийняття рішень
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення семінарських та практичних занять з дисципліни (кредитного модуля) «Системний аналіз і методи прийняття рішень» для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» за спеціальностями 7.18010011 і 8.18010011 «Інтелектуальна власність» напрямку підготовки «Специфічні категорії» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Ю. Д. Філатов, В. І. Сідорко. – Електронні текстові дані (1 файл: 614 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 27 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/13763
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MR_sem_prakt_zan-SAMPR.pdf
  Restricted Access
614.27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.