Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/13764
Title: Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення практичних занять з дисципліни (кредитного модуля) «Захист інформації в сфері інтелектуальної власності» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю 7.18010011 «Інтелектуальна власність» напрямку підготовки «Специфічні категорії»
Authors: Сідорко, В. І.
Keywords: захист інформації
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення практичних занять з дисципліни (кредитного модуля) «Захист інформації в сфері інтелектуальної власності» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю 7.18010011 «Інтелектуальна власність» напрямку підготовки «Специфічні категорії» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. І. Сідорко. – Електронні текстові дані (1 файл: 249 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 12 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/13764
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MR_zachyst_inform.pdf
  Restricted Access
249.28 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.