Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1380
Title: Англійська мова професійного спрямування
Keywords: англійська мова
Issue Date: 2011
Citation: Англійська мова професійного спрямування [Електронний ресурс] : методичні вказівки до самостійної роботи студентів ІІІ курсу напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» / НТУУ «КПІ» ; уклад. І. В. Бурякова, І. Г. Чеботарьова, Н. В. Чіжова. – Електронні текстові дані (1 файл: 425 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. - Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1380
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-11-425.doc
  Restricted Access
425.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.