Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/13835
Title: Ультразвукові методи неруйнівного контролю. Частина 2
Keywords: ультразвукові перетворювачі
метод імпеданса
ультразвукова дефектоскопія
метод вільних коливань
хвилі релея
фокусуючі системи
зварювальні з’єднання
Issue Date: 2011
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Ультразвукові методи неруйнівного контролю. Частина 2 [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.051003 «Приладобудування» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. К. Цапенко, Р. М. Галаган. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,45 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. – 88 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/13835
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ПСНК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_UMNK-2.pdf
  Restricted Access
4.56 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.