Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1385
Title: Інформаційно-технологічне управління сталим розвитком території
Advisors: Караєва Н.
Keywords: сталий розвиток
економічна безпека
санкції
інвестиційний потенціал
моделювання ефективності
Issue Date: 2008
Citation: Інформаційно-технологічне управління сталим розвитком території : звіт з НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. Н. Караєва. - К., 2008. - 261 л. + CD-ROM. - Д/б №2036-п
Abstract: Об’єкт дослідження – стан взаємодії суб’єктів господарювання з іншими об’єктами територіального утворення, спрямованої на досягнення її сталого розвитку. Мета роботи – створення інформаційних моделей для обґрунтування змісту стабілізаційних рішень, спрямованих на встановлення еколого-економічних параметрів території, а також розташованих у його межах суб’єктів господарювання і реципієнтів, на рівні, який відповідав би умовам досягнення сталого розвитку обраної території. Методи дослідження – методи системно-структурного аналізу для формування механізму екологічного регулювання; індикативного аналізу для діагностики стану території; аналізу витрат-результатів для оцінки економічного збитку; моделювання фінансових потоків, статистичного й системного аналізу. Можливі необоротні зміни навколишнього природного середовища та відповідна глобалізація їх наслідків актуалізували проблему змін соціальних пріоритетів у процесі прийняття рішень, спрямованих на досягнення сталого розвитку території. Обґрунтування раціонального рівня еколого-економічних параметрів територіального утворення, а також розташованих у його межах господарських об’єктів та реципієнтів, з урахуванням наявних ресурсних можливостей відповідного покращання стану навколишнього середовища має здійснюватися з урахуванням вимог забезпечення економічного зростання відповідної території, прийнятного рівня економічної безпеки за основними складовими та конкурентоспроможності суб’єктів господарювання розташованих у межах території. Наукова новизна отриманих результатів полягає у подальшому розвитку теоретичних засад моделювання сталого розвитку територій на основі урахування взаємовпливу сфер життєдіяльності економічної безпеки, розробці моделей оцінювання впливу застосування санкцій до суб’єктів господарювання на стан економічної безпеки території, а також моделей визначення інвестиційного потенціалу стабілізаційних рішень та оцінювання впливу його рівня на ступінь досягнення умов її сталого розвитку. Практичне значення отриманих результатів полягає у створенні методичних підходів, які визначають форми й способи використання запропонованих розрахунково-аналітичних засобів особами, які приймають рішення, для отримання максимально об’єктивної інформації при плануванні і здійсненні технічних, організаційних, економічних природоохоронних заходів, спрямованих на активне управління параметрами як власне контрольованої території і розташованих у її межах суб’єктів господарювання, так і параметрами, наприклад, системи нормативно-правового регулювання, що встановлюються на більш високих відносно території ієрархічних рівнях. Результати НДР упроваджені в Національному науково-дослідному інституті промислової безпеки та охорони праці при розробці нормативних актів з промислової безпеки щодо виконання робіт з комплексної утилізації відходів у гірничо-рудній галузі, а також на ЗАТ „Експериментально-промислова технологія вибухових робіт” у процесі виробництва вибухових сумішей та виконання вибухових робіт на нерудних і залізорудних кар’єрах України.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1385
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2036-п.doc
  Restricted Access
3.26 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.