Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1391
Title: Розробка наукових принципів управління фазово-структурним складом та властивостями вторинних ливарних алюмінієвих сплавів
Advisors: Доній О.
Keywords: фазовий склад
структура
механічні властивості
математичне моделювання
Issue Date: 2008
Citation: Розробка наукових принципів управління фазово-структурним складом та властивостями вторинних ливарних алюмінієвих сплавів : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. О. Доній. - К., 2008. - 263 л. + CD-ROM. - Д/б №2902-ф
Abstract: Об’єкт досліджень: явище зміни фазового складу, структури та механічних властивостей складнолегованих вторинних сплавів на базі систем Al-Mg-Zn та Al-Si-Cu в залежності від хімічного складу, умов кристалізації розплаву та технологічних параметрів обробки в рідкому та твердому стані. Мета роботи: створення новітніх комплексних методів та засобів управління фазово-структурним складом та властивостями вторинних ливарних алюмінієвих сплавів, заснованих на використанні спадкового впливу рідкого стану, умов кристалізації та зовнішніх фізико-хімічних впливів. Аналітично досліджено та експериментально встановлено вплив головних, мікролегуючих та домішкових компонентів, технологічних параметрів обробки в рідкому і твердому стані, умов кристалізації на особливості формування фазового складу, структури та властивостей вторинних алюмінієвих ливарних сплавів на базі систем Al-Mg-Zn і Al-Si-Cu. На основі отриманих даних розроблено наукові принципи управління фазово-структурним складом та властивостями вторинних алюмінієвих сплавів даних систем. Побудовано математичні моделі залежності рівня механічних властивостей досліджуваних сплавів від хімічного складу та технологічних параметрів обробки. Розроблені засоби нейтралізації впливу шкідливих домішок на рівень механічних властивостей сплавів. Оптимізовані температурно-часові параметри обробки сплавів в рідкому і твердому стані з урахуванням їх хімічного складу. Результати досліджень дозволили розробити комплексні технології обробки сплавів на базі систем Al-Mg-Zn і Al-Si-Cu. Можливі користувачі: підприємства металургійної, машинобудівної, транспортної галузей, що виготовляють литі металовироби.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1391
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 6.6 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2902-ф.pdf
  Restricted Access
13.01 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.