Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/14049
Title: Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи з дисципліни «САПР верстатів та машин» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування», професійного спрямування «Металорізальні верстати та системи»
Issue Date: 2015
Publisher: НТУУ «КПІ»
Keywords: САПР
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (КВМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_DKR_SAPR.pdf
  Restricted Access
3.34 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.