Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1408
Title: Мікрохвильові фільтри для цифрових телекомунікаційних систем
Advisors: Ільченко М.
Keywords: фільтр
частотна вибірковість
канал зв'язку
енергетичний запас (втрати)
Issue Date: 2008
Citation: Мікрохвильові фільтри для цифрових телекомунікаційних систем : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. М. Ільченко. - К., 2008. - 198 л. + CD-ROM. - Д/б №2995-ф
Abstract: Мета – розробка принципів побудови та методів реалізації мікрохвильових фільтрів для цифрових телекомунікаційних систем. Метод дослідження – аналітичні та теоретичні дослідження принципів побудови та методів реалізації фільтрів через аналіз особливостей цифрового каналу зв’язку з використанням більш оптимальної апроксимації частотної характеристики та з подальшим електродинамічним моделюванням перспективних конструктивних рішень. В теорії застосовано та використано визначення сумарних енергетичних втрат в каналі – універсальний параметр цифрового каналу зв’язку, що враховує особливості частотної селекції в каналі зв’язку, визначено методи розрахунку його складових та запроваджена методика розрахунку вимог до мікрохвильових фільтрів реальних систем з його використанням. Теоретично та практично обґрунтовано певне використання поліномів Кауера-Золотарьова для апроксимації частотних характеристик фільтрів цифрових телекомунікаційних систем. Запропоновано реалізацію фільтрів з використанням цієї апроксимації. Результати досліджень впроваджено в навчальний процес у вигляді постановки нових лабораторних робіт та для теоретичного вдосконалення курсу лекцій. Результати роботи можуть бути рекомендовані для прикладних розробок ефективних мікрохвильових вибіркових пристроїв з урахуванням особливостей цифрових каналів зв’язку. Прогноз припущення до розвитку – використання надпровідних високотемпературних матеріалів в поєднанні з нанотехнологіями.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1408
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 6.6 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2995-ф.doc
  Restricted Access
7.3 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.