Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1415
Title: Розробка заходів ресурсоенергозбереження при виробництві первинного алюмінію
Advisors: Панов Є.
Keywords: математичне моделювання
рівняння теплопровідності
електропровідності
граничні умови
метод граничних елементів
метод скінчених елементів
програмне забезпечення
анод
катод
алюмінієвий електролізер
температура
електричний потенціал
енергобаланс
Issue Date: 2008
Citation: Розробка заходів ресурсоенергозбереження при виробництві первинного алюмінію : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. Є. Панов. - К., 2008. - 92 л. + анот. звіт + CD-ROM. - Д/б №2985-п
Abstract: Об’єкт дослідження: алюмінієві електролізери для виробництва первинного алюмінію. Предмет дослідження: термоелектричні поля, енерго-технологічні параметри експлуатації і енергобаланси алюмінієвих електролізерів, енергозберігаючі конструкції катодних пристроїв алюмінієвих електролізерів розраховані на роботу на підвищеній силі струму. Мета роботи – полягає: в розробці заходів щодо зниження витрат електричної і теплової енергії та конструкційних матеріалів при виробництві первинного алюмінію. Методи дослідження:  чисельне моделювання тепло-електричних полів;  дослідження за допомогою чисельного експерименту енерго-технологічних параметрів експлуатації ресурсо- та енергозберігаючих конструкцій катодних пристроїв алюмінієвих електролізерів. Успішна реалізація вказаної мети неможлива без знання термоелектричного стану алюмінієвих електролізерів, методик проведення натурних експериментів та розрахунку енергетичних балансів. Наразі, виходячи перш за все із питань економічності, для дослідження ТЕ стану складних високотемпературних об’єктів, до яких відносяться алюмінієві електролізери, найбільш доцільно використовувати чисельне моделювання з проведенням обмеженої кількості натурних експериментів на промислових об’єктах, тобто тільки для перевірки даних чисельних експериментів. Актуальність вказаних проблем, їх велике наукове і практичне значення визначили вибір напрямку досліджень – розробка комплексної методики для чисельно-експериментального дослідження фізичних полів в алюмінієвих електролізерах для створення теоретичної бази з розробки технічних рішень з енерго- та ресурсозбереження, що включають в себе: ескізні проекти з модернізації діючих і розробці нових конструкцій, порівняльні оцінки енергоефективності конструкцій електролізерів для прийняття обґрунтованих рішень. Результати НДР упроваджені: для експертних оцінок енергетичної ефективності діючих і нових конструкцій алюмінієвих електролізерів, розрахованих на роботу на підвищеній силі струму з покращеними енерго-технологічними показниками. Прогнозні параметри щодо розвитку об’єкта дослідження – розробка нових енергозберігаючих конструкцій катодних пристроїв алюмінієвих електролізерів з оптимальною вогнетривкою футеровкою і високотемпературною теплоізоляцією, розрахованих на підвищену силу струму з терміном експлуатації (більше, ніж 55-60міс.) і низькими питомими витратами електроенергії (менше, ніж 1400-1450кВтгод/т).
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1415
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 6.6 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2985-п.doc
  Restricted Access
10.72 MBMicrosoft WordView/Open
anot_zvit.doc
  Restricted Access
175.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.