Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/14198
Title: Механіка електронних приладів і систем
Keywords: механіка електронних приладів
курсові роботи
кінематичний аналіз механічних систем
розрахунок деталей механізмів
задачі
Issue Date: 2015
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Механіка електронних приладів і систем [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напрямку підготовки 6.051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» денної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. А. Бабаєв, В. М. Федоров, Н. І. Штефан. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,84 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 97 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/14198
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_MEH_ELEKTR_PRILAD-2015.pdf
  Restricted Access
3.94 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.