Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1427
Title: Мови програмування – 2: Ассемблер
Keywords: команди передачі даних
стек
режими адресування
команди обробки рядків
Issue Date: 2011
Citation: Мови програмування – 2: Ассемблер [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.040301 «Прикладна математика» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Н. А. Соколова, О. М. Дрозденко. - Електронні текстові дані (1 файл: 450 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. - Назва з екрана.
Abstract: Електронне видання надає короткі теоретичні відомості, які необхідні для виконання лабораторних робіт, варіанти завдань на лабораторні роботи, контрольні запитання, відповідаючи на які, студент може перевірити свої знання з теоретичного та практичного матеріалу, рекомендовану літературу, яка дозволяє ширше вивчити теоретичний матеріал з теми лабораторної роботи.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1427
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-11-534.doc
  Restricted Access
450.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.