Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/14423
Title: Електронні прилади
Keywords: розрахункові роботи
електронні прилади
Issue Date: 2015
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Електронні прилади [Електронний ресурс] : завдання та методичні рекомендації до виконання розрахункової роботи для студентів радіотехнічного факультету денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати» / НТУУ «КПІ» ; уклад. М. В. Зінченко, М. М. Прищепа ; відп. ред. Ю. Ф. Зіньковський. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,73 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 53 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/14423
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (КіВРА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Settlement of electronic devices.pdf
  Restricted Access
1.78 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.