Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1447
Title: Практикум до виконання дипломного проекту бакалавра для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» професійне спрямування «Обробка металів за спецтехнологіями»
Keywords: дипломний проект
Issue Date: 2011
Citation: Практикум до виконання дипломного проекту бакалавра для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» професійне спрямування «Обробка металів за спецтехнологіями» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. Ф. Головко, О. Д. Кагляк, Л. М. Олещук, О. П. Полешко. – Електронні текстові дані (1 файл: 407 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. - Назва з екрана.
Abstract: В практикумі визначаються вимоги до обсягу, структури, змісту та оформлення дипломних проектів, порядку контролю за їхнім виконанням, підготовки до захисту тощо, з урахуванням специфіки спеціальності та майбутньої професійної діяльності випускників. У додатку наведені форми документів з організації дипломного проектування та державної атестації студентів НТУУ «КПІ». Практикум, що пропонується, призначений для студентів - випускників освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, викладачів і наукових працівників кафедри, залучених до керівництва, консультування чи рецензування дипломного проекту, а також для членів кафедральної державної кваліфікаційної комісії із захисту бакалаврських дипломних проектів.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1447
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-11-329.pdf
  Restricted Access
407.52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.