Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1492
Title: Зварювальні джерела живлення
Keywords: зварювальні трансформатори
зварювальні випрямлячі
Issue Date: 2011
Citation: Зварювальні джерела живлення [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт за напрямом підготовки 6.050504 «Зварювання», спеціальності 7.092301 «Технологія та устаткування зварювання», 7.092302 «Зварювальні установки», 7.092302 «Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. І. Голошубов, А. Є. Пірумов, М. В. Шевченко. - Електронні текстові дані (1 файл: 1,88 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. - Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1492
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-11-402.pdf
  Restricted Access
1.93 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.