Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1500
Title: Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.051003 «Приладобудування» програм професійного спрямування «Прилади і системи точної механіки», «Інформаційні технології в приладобудуванні»
Keywords: дипломний проект
Issue Date: 2011
Citation: Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.051003 «Приладобудування» програм професійного спрямування «Прилади і системи точної механіки», «Інформаційні технології в приладобудуванні» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. К. Нікітін, В. М. Зайцев. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,33 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. - Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1500
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-11-173-1.pdf
  Restricted Access
2.39 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.