Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/15050
Title: Основи теорії чутливих елементів cистем орієнтації
Keywords: кути Ейлера-Крилова
матриця напрямних косинусів
кватерніон повороту
вектор повороту Гіббса
вектор скінченого повороту Родріга
комп'ютерна модель Бісо
кінематичні рівняння поворотів
Issue Date: 2015
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Основи теорії чутливих елементів cистем орієнтації [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів напряму підготовки 6.051003 «Приладобудування», спеціальності 8.05100303 «Прилади і системи орієнтації та навігації» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Ю. Ф. Лазарєв. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,52 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 31 с. – Назва з екрана.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/15050
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ПСОН)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_prakt_zan.pdf2.59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.