Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/15161
Title: Методичні вказівки до практичних занять з кредитного модуля «Прикладна механіка» для студентів технічних напрямів підготовки
Keywords: практичні заняття
прикладна механіка
історія механіки
структурний синтез механізмів
кінематичний аналіз механізмів
синтез зубчастих зачеплень
проектний розрахунок вала
довговічність підшипників
Issue Date: 2016
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Методичні вказівки до практичних занять з кредитного модуля «Прикладна механіка» для студентів технічних напрямів підготовки [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. А. Кірієнко ; відп. ред. Ю. М. Данильченко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,94 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 96 с. – Назва з екрана.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/15161
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kirienko_Prikladna mehanika.pdf2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.