Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1535
Title: Розробка процесу лазерно-дугового наплавлення та автоматизованої системи визначення його технологічних параметрів
Authors: Лук'яненко С.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Keywords: лазерне наплавлення
диференційне рівняння в частинних похідних
математичне моделювання
Issue Date: 2009
Citation: Розробка процесу лазерно-дугового наплавлення та автоматизованої системи визначення його технологічних параметрів : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. С. Лук’яненко. - К., 2009. - 148 л. + CD-ROM. - Д/б №2146-п
Abstract: Об’єкт дослідження – процес лазерно-дугового наплавлення для зміцнення та відновлювання деталей, що працюють в екстремальних умовах. Мета роботи – розробка енергозберігаючого процесу лазерно-дугового наплавлення, його математичної моделі, програмного забезпечення для оптимізації його параметрів та виготовлення експериментального обладнання. Актуальність роботи зумовлена необхідністю скорочення витрат енергоресурсів при зміцненні робочих поверхонь деталей за рахунок використання додаткового джерела енергії і автоматизації процесу визначення оптимальних технологічних параметрів лазерно-дугового наплавлення. Наукова новизна роботи полягає в отриманні науково-теоретичних та прикладних результатів, які розширюють теоретичні уявлення про взаємодію лазерного випромінювання і плазмової дуги, створенні нової енергозберігаючої технології. Побудовано математичну модель, розроблено ефективні обчислювальні методи її розв’язання, програмне забезпечення автоматизованої системи визначення технологічних параметрів процесу. Практичне значення отриманих результатів полягає у розробці технологічного процесу та програмного забезпечення визначення його параметрів для зміцнення та відновлювання складних і дорогих деталей енергетичного устаткування, автотракторної техніки, нафтогазодобувного обладнання та інше, що дозволяє у 2-3 рази підвищити ресурс і надійність їх роботи і на 20-30% скоротити витрати енергії на поновлення деталей. Результати НДР використовуються при створенні лазерного обладнання на НВП «Араміс» (м.Черкаси), при розробці технологій лазерного наплавлення в Інституті електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, в Інституті надтвердих матеріалів НАН України.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1535
Other Identifiers: КВНТД I.2 12.13.07
№ держреєстрації 0108UОО0614
Д/б №2146-п
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2146-п.doc
  Restricted Access
13.92 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.