Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1545
Title: Науково-технічне співробітництво як економічна складова сталого розвитку
Advisors: Герасимчук В.
Keywords: сталий розвиток
адміністритивно-територіальна одиниця
науково-технічне співробітництво
Issue Date: 2009
Citation: Науково-технічне співробітництво як економічна складова сталого розвитку : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. В. Герасимчук. - К., 2009. - 179 л. + CD-ROM. - Д/б №2133-п
Abstract: Об’єкт дослідження - економічна діяльність адміністративно-територіальних одиниць на засадах сталого розвитку. Мета роботи - розробка теоретико-методологічних засад і практичних рекомендацій щодо реалізації науково-технічного потенціалу адміністративно-територіальних одиниць України, формування інструментарію прийняття управлінських рішень для державних та регіональних органів влади, реалізація регіональних програм і планів за концепцією сталого розвитку. Методи дослідження. Теоретичну основу дослідження складає системний підхід до аналізу економічних процесів на рівні адміністративно-територіальних одиниць. Методологічну основу становлять методи системного та компаративного аналізу, метрика для вимірювання процесів сталого розвитку. Також використовуються статистичні дослідження, елементи прогнозування, логічного узагальнення. Результати НДР дозволять здійснити аналіз, розробити рекомендації щодо можливості та напрямів підвищення рівня економічного розвитку області та регіону, забезпечити зростання ефективності реалізації прийнятих управлінських рішень. Подальших досліджень потребує аналіз результатів моделювання економічного виміру сталого розвитку областей та регіонів України в динаміці.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1545
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2133-п.doc
  Restricted Access
7.96 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.