Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1557
Title: Дипломне проектування: Економічна частина
Authors: Дем'яненко, Оксана Миколаївна
Гуменюк, Оксана Вікторівна
Хмілярчук, Ольга Іларіонівна
Киричок, Петро Олексійович
Keywords: дипломне проектування
Issue Date: 2011
Citation: Дипломне проектування: Економічна частина [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» / НТУУ «КПІ» ; уклад.: О. М. Дем’яненко, О. В. Гуменюк, О. І. Хмілярчук, П. О. Киричок. – Електронні текстові дані (1 файл: 357 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1557
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11-12-023.doc
  Restricted Access
357 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.