Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1564
Title: Методи та засоби оцінки надійності реконфігуровних відмовостійких багатопроцесорних систем
Keywords: відмовостійкість
реконфігурованість
надійність
GL-моделі
метод статистичних експерементів
оцінка похибки
Issue Date: 2009
Citation: Методи та засоби оцінки надійності реконфігуровних відмовостійких багатопроцесорних систем : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. О. Романкевич. - К., 2009. - 189 л. + CD-ROM. - Д/б №2007-ф
Abstract: Науково-дослідна робота на тему: “Методи та засоби оцінки надійності реконфігуровних відмовостійких багатопроцесорних систем ” (тема № 2007-ф, № держреєстрації 0107U002168) має на меті створення методів та засобів підвищення ефективності розрахунку надійносних характеристик відмовостійких багатопроцесорних систем (ВБС), що реконфігуруються. Завдяки застосуванню запропонованих авторами звіту спеціальних графологічних моделей поведінки ВБС у потоці відмов зростає швидкість проведення статистичних експериментів, що дозволяє збільшити кількість таких експериментів і підвищити точність оцінки надійності. Створено та досліджено нові методи синтезу графологічних моделей, що адекватно відображають реакцію системи на появу відмов її компонентів, в залежності від заданих параметрів і специфікацій системи. Визначено основні параметри моделей, що впливають на точність розрахунку надійності. Запропоновано методи мінімізації моделей та їх оптимізації за заданими критеріями. Розроблено методику розрахунку надійності, представлено алгоритм виконання статистичних експериментів та розрахунку похибки, що виникає, а також розроблені апаратні засоби, що застосовуються в системі розрахунку надійності, зокрема схеми керованих рівновагових генераторів псевдовипадкових чисел.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1564
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2007-ф.doc
  Restricted Access
3.78 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.