Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/15676
Title: Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Управлінський консалтинг» для студентів факультету менеджменту та маркетингу спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр
Authors: Довгань, Людмила Євгенівна
Малик, Ірина Петрівна
Мохонько, Ганна Анатоліївна
Шкробот, Марина Володимирівна
Keywords: управлінський консалтинг
Issue Date: 2016
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Управлінський консалтинг» для студентів факультету менеджменту та маркетингу спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. Є. Довгань, І. П Малик, Г. А. Мохонько, М. В. Шкробот. – Електронні текстові данні (1 файл: 310 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 41 с. – Назва з екрана.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/15676
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_UK.doc310.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.