Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1576
Title: Науково-технічні основи створення самоналагоджувальних систем для зрівноважування навантажень циклових поліграфічних машин
Advisors: Петрук А.
Keywords: поліграфія
навантаження
зрівноважування
механізм
кулачок
навантажувач
цикл
самоналагоджування
Issue Date: 2009
Citation: Науково-технічні основи створення самоналагоджувальних систем для зрівноважування навантажень циклових поліграфічних машин : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. А. Петрук. - К., 2009. - 308 л. + CD-ROM. - Д/б №2039-п
Abstract: Звіт представлений у вигляді викладу НДР, розділ 040101, виконаної на кафедрі машин та агрегатів поліграфічного виробництва НТУУ “КПІ” “Науково-технічні основи створення самоналагоджувальних систем для зрівноважування навантажень циклових поліграфічних машин ”. Робота зареєстрована в УкрІНТЕІ за номером держреєстрації 0107U002748, м. Київ. Об’єктом дослідження – є пристрої та їх системи для зрівноважування надлишкових навантажень в циклових механізмах та поліграфічних машинах. Основною метою роботи є розробка науково-технічних основ створення самоналагоджувальних систем для зрівноважування надлишкових навантажень та розробка методики і рекомендацій по їх застосуванню в циклових машинах. При виконанні роботи використовувались метод інваріантів подібності, побудова динамічних та математичних моделей, параметричні дослідження на ПК та експериментальні дослідження на спеціальних стендах із застосування тензометрії та ПК. На основі наукових викладок та розробки технічних основ побудови самоналагоджувальних систем визначені основні аналітичні залежності змін надлишкових навантажень циклових механізмів та машин від законів руху, зміни технологічних параметрів, зміни швидкісного режиму роботи та структури самоналагоджувальних зрівноважувальних механізмів. Створена узагальнена методика інженерного синтезу різноманітних пристроїв та самоналагоджувальних систем для зрівноважування навантажень циклових поліграфічних машин з використанням критеріїв оптимізації, моделювання аналітичних залежностей та результатів експериментальних досліджень. Розроблена методика синтезу ПРЦМ та їх параметрів при застосуванні різноманітних пристроїв, які дають можливість забезпечити ефект зрівноваження при змінному режимі. Запропоновано створення блоків саморегулюючих систем для зменшення навантажень в 1,7-2,5 рази. Запатентовані нові пристрої та пропозиції для впровадження при модернізації циклових поліграф машин. Рекомендується результати НДР провадити в ВАТ «Київполіграфмаш», ДВ «Преса України», ПК «Україна» та УПГ, в навчальному процесі при вивченні дисциплін «КРДУ», «МПМА», а також при курсовому та дипломному проектуванні. Призначення роботи – застосування самоналагоджувальних систем зрівноважуючих механізмів для зменшення навантажень у приводі циклових механізмів машин та розробка узагальненої методики проектування.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1576
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2039-п.doc
  Restricted Access
33.66 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.