Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1596
Title: Методи оптимізації
Keywords: цільова функція
елементи матриці Гессе
градієнт цільової функції
інтервал невизначеності
Issue Date: 2012
Citation: Методи оптимізації [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп'ютерні науки» денної та заочної форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Бобін, В. В. Ладогубець, О. Д. Фіногенов. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,13 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Abstract: Лабораторні роботи орієнтовані на студентів-бакалаврів із спеціальності 6.050101 «Комп'ютерні науки». Роботи мають дослідницький характер. Для полегшення підготування студентів до лабораторних робіт у методичних вказівках наведено необхідні довідникові дані і матеріали та розібрано приклади, розглянуто методику підготування завдання для взаємодії з пакетом NetALLTED.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1596
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11-12-122.pdf
  Restricted Access
1.17 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.