Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1600
Title: Розробка методів та прийомів моделювання сценаріїв майбутніх подій
Advisors: Панкратова В. Д.
Keywords: технологічне передбачення
метод аналізу ієрархій
метод морфологічного аналізу
метод Делфі
семантичне моделювання
Issue Date: 2009
Citation: Розробка методів та прийомів моделювання сценаріїв майбутніх подій : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. В. Д. Панкратова. - К., 2009. - 219 л. + СD-ROM. - Д/б №2144-п
Abstract: Об′єкт дослідження: складні системи різної природи з присутністю людського фактору. Мета роботи є дослідження та використання науково обгрунтованих підходів, принципів, моделей, прийомів та методів якісного аналізу в задачах технологічного передбачення. Результатом роботи є розробка системної методології побудови сценаріїв майбутніх подій у різних сферах інноваційній діяльності з застосуванням методів якісного аналізу. До якісних методів, які реалізуються, відносяться методи аналізу ієрархій, Делфі, морфологічного аналізу, семантичного моделювання з використанням ситуаційної логіки, написання сценаріїв тощо. Проблема при розв’язанні задач передбачення полягає у визначенні належної ролі кожного з вказаних методів, в обґрунтуванні поєднання цих методів в єдиній методології. Наведені групи методів представляють різні підходи, їх поєднання залежить від таких факторів як природа досліджуваної проблеми, цілі задач, можливості організування відповідної експертизи, методи та прийоми оцінювання вірогідності результатів, багатофакторні ризики різної природи, фінансові ресурси, час, необхідний для їх реалізації. Наведено застосування методів якісного аналізу в розробці сценаріїв майбутніх подій з урахуванням невизначеності різної природи та факторів ризику. Методи дослідження: системний аналіз, cценарний аналіз, метод аналізу ієрархій, семантичне моделювання, ситуаційна логіка, метод морфологічного аналізу, метод Делфі.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1600
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2144-п.pdf
  Restricted Access
11.44 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.