Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1604
Title: Теоретична механіка: Загальні теореми динаміки
Keywords: міри механічного руху
загальні теореми динаміки
задачі
Issue Date: 2011
Citation: Теоретична механіка: Загальні теореми динаміки [Електронний ресурс] : методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи студентів технічних напрямів підготовки / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. Г. Савін, Н. І. Штефан. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,62 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. – Назва з екрана.
Abstract: В представлених методичних вказівках – допомога студенту в опануванні та систематизації знань завдяки засвоєнню методики розв’язування задач за допомогою використання названих теорем. Тому для кожної з цих теорем спочатку наведено короткі теоретичні відомості, методика розв’язування задач та приклади розв’язування задач з поясненням, також запропоновані задачі для самостійної роботи. В кінці методичних вказівок є запитання для самоконтролю. Методичні вказівки рекомендовані для всіх інженерних спеціальностей НТУУ «КПІ».
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1604
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11-12-082 .docx
  Restricted Access
1.67 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.