Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1606
Title: Визначення теплопровідності твердих тіл за допомогою приладу ИТ-λ-400
Authors: Панов, Євген Миколайович
Шилович, Тетяна Борисівна
Васильченко, Геннадій Миколайович
НТУУ «КПІ»
Інженерно-хімічний
Keywords: теплопровідність твердих тіл
прилад ИТ-λ-400
динамічний калориметр
Issue Date: 2011
Citation: Визначення теплопровідності твердих тіл за допомогою приладу ИТ-λ-400 [Електронний ресурс] : методичні вказівки до лабораторної роботи для студентів напрямів підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» та 6.050503 «Машинобудування» / Є. М. Панов, Т. Б. Шилович ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 1,86 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. – Назва з екрана.
Abstract: Розглянуто сутність, теорію та методику визначення теплопровідності твердих тіл за методом динамічного калориметра. Наведено опис установки для визначення теплопровідності ИТ-λ-400. Запропоновано експериментально визначити теплопровідність зразків твердих матеріалів. Для студентів технічних спеціальностей напрямів підготовки «Інженерна механіка» та «Машинобудування» вищих навчальних закладів.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1606
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Panov_E_M_ Shylovych_T_B_Teploprovidnist'.doc
  Restricted Access
1.91 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.