Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1608
Title: Перенапруги та їх обмеження в дальніх передачах
Keywords: реактори
реактори поперечної компенсації
види комутацій
перенапруги
Issue Date: 2011
Citation: Перенапруги та їх обмеження в дальніх передачах [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. О. Бржезицький, С. А. Соколовський. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,13 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1608
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11-12-035.docx
  Restricted Access
3.75 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.