Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1617
Title: Вимірювання високих напруг і великих струмів. Подільник високої імпульсної напруги
Keywords: подільники напруги
Issue Date: 2011
Citation: Вимірювання високих напруг і великих струмів. Подільник високої імпульсної напруги [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. О. Бржезицький, С. А. Соколовський. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,37 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. – Назва з екрана.
Abstract: Методичні вказівки включають необхідні теоретичні обґрунтування матеріалів щодо роботи подільників напруги під час вимірювання грозових та комутаційних імпульсів, наведені необхідні рекомендації для апроксимації цих імпульсів аналітичними виразами, приведені формули для визначення вхідних і вихідних спектрів цих імпульсів, наведена методика порівняльного співставлення форми імпульсів високої напруги на вході подільника та його осцилографічної схеми з формою імпульсу на екрані осцилографа.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1617
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11-12-038.docx
  Restricted Access
4.49 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.