Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1633
Title: Розробка системи керування онкологічних захворювань за методом фотодинамічної терапії
Advisors: Денисов М.
Keywords: фотодинамічна терапія
онкологічні захворювання
гіперфлав
світловипромінюючі діоди
оптичний дистальний інструмент
фотодинамічна доза
Issue Date: 2009
Citation: Розробка системи керування онкологічних захворювань за методом фотодинамічної терапії : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. М. Денисов. - К., 2009. - 92 л. + рисунки + CD-ROM. - Д/б №2151-п
Abstract: Об`єкт дослідження або розробки – система лікування онкологічних захворювань за методом фотодинамічної терапії (СЛОЗ-ФДТ). Мета роботи - розробка базових принципів та технічних рішень сучасної медичної технології лікування онкологічних захворювань органів людини різноманітної локалізації за методом фотодинамічної терапії з використанням вітчизняного фотосенсибілізатора Гіперфлав. Методи дослідження - методи структурного, порівняльного та морфологічного аналізу; методи експериментальних досліджень; методи математичного моделювання; методи чисельного та об’єктного програмування; методи САПР та макетування. Актуальність роботи полягає у нагальній потребі впровадження в клінічну практику закладів охорони здоров`я України новітньої медичної технології лікування онкологічних захворювань за методом ФДТ. Обгрунтовані вимоги до структурної схеми та складу клінічної системи лікування онкологічних захворювань за методом фотодинамічної терапії. Проведений аналіз характеристик фотосенсибілізаторів для фотодинамічної терапії, в тому числі вітчизняного фотосенсибілізатора Гіперфлав (виробник – ЗАТ «НВЦ Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», м. Київ). Досліджені оптичні властивості надлюмінісцентних світловипромінюючих діодів щодо можливості їх використання в апаратурі для флуоресцентної діагностики та фотодинамічної терапії онкологічних захворювань. Розроблена фізико-математична модель процесу фотодинамічної терапії, що включає модельне представлення структури біотканини, оцінку параметрів процесу фотодинамічної терапії в залежності від типу оптичного дистального інструмента. Розроблена інженерна методика розрахунку параметрів процесу фотодинамічної терапії, що включає оцінку вихідних параметрів фотодинамічної терапії в залежності від типу оптичного дистального інструмента та параметрів фотосенсибілізатора. Розроблений алгоритм та інтерфейс програмного забезпечення планування процесу фотодинамічної терапії. Розроблена принципова електрична схема керування багатоканального джерела випромінювання для фотодинамічної терапії. Розроблена конструкторська документація на макетний зразок системи. Створений лабораторний макет системи лікування онкологічних захворювань за методом фотодинамічної терапії. Розроблені проекти Пропозиції та Медико-технічних вимог на клінічну систему лікування онкологічних захворювань за методом фотодинамічної терапії. Створені технічні передумови для виготовлення дослідного зразка клінічної системи лікування онкологічних захворювань за методом фотодинамічної терапії при безпосередній участі ЗАТ «НВЦ Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (Київ), що є розробником та виробником вітчизняного фотосенсибілізатора Гіперфлав.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1633
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ris.pdf
  Restricted Access
548.53 kBAdobe PDFView/Open
2151-п.doc
  Restricted Access
7.46 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.