Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1645
Title: Конструювання з композиційних матеріалів
Authors: Коваленко, Ігор Валентинович
НТУУ «КПІ»
Інженерно-хiмiчний
Keywords: корпусні деталі машин
опори ковзання
ущільнення
амортизатори
опори кочення
композиційні матеріали
Issue Date: 2012
Citation: Коваленко, І. В. Конструювання з композиційних матеріалів [Електронний ресурс] : навчальний посібник / І. В. Коваленко ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 5,44 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Abstract: В посібнику розкрито зміст лекцій по дисциплінам «Технологія композиційних матеріалів» і «Полімерні композиційні матеріали. Вироби та устаткування» навчального плану бакалаврів. Подана інформація, яка має відношення до методів технологічної класифікації широкого асортименту композиційних матеріалів. Увагу акцентовано на здобутті навичок та умінь з обраної спеціальності. Призначений для студентів інженерно-хімічних факультетів ВНЗ, які навчаються за напрямами «Інженерна механіка», «Хімічна технологія та інженерія» денної та заочної форм навчання.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1645
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11-12-066.doc
  Restricted Access
5.57 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.