Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1646
Title: Розрахунки основних процесів, машин та апаратів хімічних виробництв
Authors: Коваленко, Ігор Валентинович
Малиновський, Володимир Васильович
Keywords: механічні процеси
гідромеханічні процеси
теплові процеси
масообмінні процеси
Issue Date: 2007
Citation: Коваленко, І. В. Розрахунки основних процесів, машин та апаратів хімічних виробництв [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І. В. Коваленко, В. В. Малиновський ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 24,7 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2007. – Назва з екрана.
Abstract: В навчальному посібнику наведено розрахунки процесів, машин та апаратів з навчального курсу «Процеси та апарати хімічних виробництв», розглянуто фізичну сутність найважливіших технологічних процесів. Подано описи конструкцій та принципу дії обладнання хімічних виробництв, методики його розрахунків. Для кожного процесу наведено приклади, які сприяють вивченню і засвоєнню навчального матеріалу. Розміщено довідковий матеріал.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1646
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (ХПСМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11-12-068.pdf
  Restricted Access
25.36 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.