Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/16641
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКучкiн, В. М.-
dc.contributor.authorГомонай, О. В.-
dc.date.accessioned2016-06-24T11:14:21Z-
dc.date.available2016-06-24T11:14:21Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationКучкiн, В. М. Динамiка неколiнеарного антиферромагнетика індукована iмпульсним спiновим струмом / В. М. Кучкiн, О. В. Гомонай // Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичні i прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». Секція «Актуальнi питання сучасної фізики», м. Київ, 26-28 травня 2016. – Київ : НТУУ «КПІ». – 2016. – С. 60-63. – Бібліогр.: 7 назв.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/16641-
dc.language.isoukuk
dc.subjectспiнтронiкаuk
dc.subjectантиферромагнетикuk
dc.subjectрiвняння Ландау-Лiфшицяuk
dc.subjectспiн поляризований струмuk
dc.titleДинамiка неколiнеарного антиферромагнетика індукована iмпульсним спiновим струмомuk
dc.typeArticleuk
thesis.degree.level-uk
dc.format.pagerangeС. 60-63uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc53.097,537.622.5uk
dc.description.abstractukМи вивчаємо можливiсть суто електричного контролю та керування рiвноважними станами неколiнеарного антифер-ромагнетика IrMn3. На основi узагальнених рiвнянь Ландау-Лiфшиця дослiджено магнiтну динамiку, спричинену iмпульсним спiн поляризованим струмом. Знайдено дiапазон параметрiв (зокрема, амплiтуди струму), за яких вiдбувається детермiноване перемикання мiж двома рiвноважними станами, якi вiдповiдають логiчним "0" та "1". Отриманi результати можуть бути використанi при розробцi запам’ятовючих пристроїв на основi IrMn3 та подiбних антиферромагнетикiв.uk
dc.title.eventМатеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичні i прикладні проблеми фізики, математики та інформатики»uk
dc.event.date2016-
dc.event.placeм. Київuk
dc.publisherНТУУ «КПІ»uk
Appears in Collections:Секція «Актуальнi питання сучасної фiзики»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кучкін.pdf683.1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.