Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/16709
Title: Методика пiдвищення завадостiйкостi апаратури виявлення, заснованої на автоматизованому корегуваннi потужностi лазерного випромiнювання
Authors: Синенко, Д. А.
Степаненко, В. М.
Keywords: прихована вiдеозйомка
виявлення камер прихованого спостереження
стiйкiсть апаратури виявлення
Issue Date: 2016
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Синенко, Д. А. Методика пiдвищення завадостiйкостi апаратури виявлення, заснованої на автоматизованому корегуваннi потужностi лазерного випромiнювання / Д. А. Синенко, В. М. Степаненко // Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичні i прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». Секція «Фiзико-технiчнi аспекти кібербезпеки», м. Київ, 26-28 травня 2016. – Київ : НТУУ «КПІ». – 2016. – C. 165-166. – Бібліогр.: 2 назви.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/16709
Appears in Collections:Секція «Фiзико-технiчнi аспекти кiбербезпеки»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Синенко.pdf605.43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.