Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/16711
Title: Визначення напрямку руху порушника при використанні ПІЧ давачів
Authors: Трінька, І. І.
Зінченко, С. А.
Keywords: ПIЧ
охорона
захист
Issue Date: 2016
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Трінька, І. І. Визначення напрямку руху порушника при використанні ПІЧ давачів / І. І. Трінька, С. А. Зінченко // Матеріали XІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». Секція «Фізико-технічні аспекти кібербезпеки», м. Київ, 26-28 травня 2016. – Київ : НТУУ «КПІ». – 2016. – C. 167-168. – Бібліогр.: 3 назви.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/16711
Appears in Collections:Секція «Фiзико-технiчнi аспекти кiбербезпеки»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trinka.pdf440.94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.