Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/16724
Title: Розрахунки підготовки виробництва зволожувальних розчинів
Keywords: видавничо-поліграфічне виробництво
виробництво зволожувальних розчинів
зволожувальні розчини
Issue Date: 2016
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Розрахунки підготовки виробництва зволожувальних розчинів [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання робіт з комп’ютерного практикуму студентів напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» з тематичного циклу дисципліни «Інженерно-технічне забезпечення видавничо-поліграфічного виробництва. Модуль 1: Проектування інфраструктури виробництва» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. М. Величко, В. М. Скиба. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,07 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 36 с. – Назва з екрана.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/16724
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
metod_komp_prakt_zvolog_16_Velychko_Skyba.doc3.07 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.