Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/16854
Title: Методичні вказівки до виконання курсових робіт з кредитного модуля «Фінанси, гроші та кредит» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент»
Authors: Передерієнко, Надія Іванівна
Дем'яненко, Оксана Миколаївна
Keywords: фінанси, гроші та кредит
курсові роботи
Issue Date: 2016
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Методичні вказівки до виконання курсових робіт з кредитного модуля «Фінанси, гроші та кредит» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ»; уклад. Н. І. Передерієнко, О. М. Дем'яненко. – Електронні текстові дані (1 файл: 490 Кбайт). – Київ: НТУУ «КПІ». 2016. –33 с. – Назва з екрана.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/16854
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod_vkazivky_Finansy_groshi_kredyt.doc490.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.