Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/17109
Title: Властивості квантового вивільнення глутамату та ліцину в синапсах первинних аферентних нейронів на нейронах дорсального рогу в кокультурі
Authors: Шпильовий, В. І.
Шипшина, М. С.
Keywords: спінальні ганглії
дорсальні роги спинного мозку
синаптична передача
квантовий аналiз
біномiальний закон
глутамат
гліцин
Issue Date: 2015
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Шпильовий, В. І. Властивості квантового вивільнення глутамату та ліцину в синапсах первинних аферентних нейронів на нейронах дорсального рогу в кокультурі / В. І. Шпильовий, М. С. Шипшина // Матеріали XІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики», м. Київ, 21-23 травня 2015. – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – С. 90-93. – Бібліогр.: 6 назв.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/17109
Appears in Collections:Секція «Актуальнi питання сучасної фiзики»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shpilovij.pdf374.64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.