Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1712
Title: Економіка підприємства
Keywords: економіка підприємства
ринкове середовище підприємства
капітал підприємства
оборотні кошти підприємства
персонал підприємства
продуктивність праці
витрати виробництва
розрахунок ціни одиниці продукції
аналіз діяльності підприємства
Issue Date: 2012
Citation: Економіка підприємства [Електронний ресурс] : методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів факультету менеджменту та маркетингу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» / НТУУ «КПІ» ; уклад. К. О. Любимова. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,93 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1712
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lyubymova_K_praktychni_V12.doc
  Restricted Access
1.98 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.