Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1772
Title: Англійська мова для науковців 1
Authors: НТУУ «КПІ»
Лiнгвiстики
Семида, Оксана Володимирівна
Шиліна, Лідія Іванівна
Keywords: англійська мова
Issue Date: 2012
Citation: Англійська мова для науковців 1 [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних занять для студентів V курсу Інституту енергозбереження та енергоменеджменту (напрям підготовки 6.050702 «Електромеханіка», спеціальність 7.05070205 «Електромеханічні системи геотехнічних виробництв») / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Семида, Л. І. Шиліна. – Електронні текстові дані (1 файл: 384 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1772
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shylina_Semida_1.pdf
  Restricted Access
384.35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.