Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18023
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГавриш, Анатолій Павлович-
dc.contributor.authorРоїк, Тетяна Анатоліївна-
dc.contributor.authorЗигуля, Світлана Миколаївна-
dc.contributor.authorВіцюк, Юлія Юріївна-
dc.contributor.authorGavrish, A. P.-
dc.contributor.authorRoik, T. A.-
dc.contributor.authorZigulia, S. M.-
dc.contributor.authorVitsuk, Yu. Yu.-
dc.contributor.authorГавриш, А. П.-
dc.contributor.authorРоик, Т. А.-
dc.contributor.authorЗигуля, С. Н.-
dc.contributor.authorВицюк, Ю. Ю.-
dc.date.accessioned2016-11-05T09:51:34Z-
dc.date.available2016-11-05T09:51:34Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationОздоблювальне полірування гнучкими ельборовими стрічками деталей з антифрикційних сплавів на основі алюмінію для поліграфічної техніки / А. П. Гавриш, Т. А. Роїк, С. М. Зигуля, Ю. Ю. Віцюк // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журнал. – 2015. – № 2(100). – С. 41–48. – Бібліогр.: 22 назви.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/18023-
dc.language.isoukuk
dc.subjectельборова стрічкаuk
dc.subjectполірування поверхонь деталей обертанняuk
dc.subjectшорсткість поверхніuk
dc.subjectпараметри наклепуuk
dc.subjectрежими різанняuk
dc.subjectelastic elbor tapeen
dc.subjectpolish surfaces of details of rotationen
dc.subjectsurface roughnessen
dc.subjectparameters cool workingen
dc.subjectparameters cuttingen
dc.subjectэльборовая лентаru
dc.subjectполирование поверхностей деталей вращенияru
dc.subjectшорсткость поверхностиru
dc.subjectпараметры наклепаru
dc.subjectрежимы резанияru
dc.titleОздоблювальне полірування гнучкими ельборовими стрічками деталей з антифрикційних сплавів на основі алюмінію для поліграфічної технікиuk
dc.title.alternativeFinish polishing with elbor elastic tape of details of antifriction alloys based on aluminum for printing machinesuk
dc.title.alternativeОтделочное полирование гибкими эльборовыми лентами деталей из антифрикционных сплавов на основе алюминия для полиграфической техникиuk
dc.typeArticleuk
thesis.degree.level-uk
dc.format.pagerangeC. 41-48uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeНТУУ "КПІ"uk
dc.source.nameНаукові вісті НТУУ «КПІ»: науково-технічний журналuk
dc.subject.udc621.923.6:621.318.4:621.002.1uk
dc.description.abstractukПроблематика. Дослідження технологічного процесу стрічкового ельборового полірування деталей обертання з нових композиційних матеріалів, синтезованих на основі використання утилізованих і регенерованих шліфувальних відходів виробництва з алюмінію АМ4,5Кд, АК12М2МгН, АК8МЗч та АК12ММгН + (9–12 %) MoS₂. Мета дослідження. Встановлення впливу на параметри якості поверхні деталі типу ельборової стрічки, характеристик ріжучого шару полірувальної стрічки, зернистості мікропорошків та режимів різання. Методика реалізації. Обробка поверхонь деталей тертя поліграфічних машин зі зносостійких алюмінієвих композитів оздоблювальним шліфуванням алмазними стрічками з використанням енергії ультразвуку. Результати дослідження. Створено новий спосіб ельборового полірування деталей із композитів на основі алюмінію та нову полірувальну стрічку на поліетилентерефталатній основі для обробки поверхонь деталей тертя з композиційних матеріалів. Встановлено, що мінімальні значення параметрів якості поверхонь оброблення забезпечує використання для полірування гнучких еластичних стрічок із поліетилентерефталатною основою та робочим ріжучим шаром з ельбору звичайної міцності (ЛО) зернистістю 0,5–1 мкм (М0,5–М1) при 100%-ній концентрації. Висновки. Доведено, що формування високої якості робочих поверхонь деталей, які виготовлені з нових композиційних матеріалів на основі алюмінію, суттєво залежить від типу полірувальної стрічки, режимів різання композитів та матеріалу основи еластичної ельборової стрічки. Розроблено рекомендації для виробництва.uk
dc.description.abstractenBackground. The technological process of the polish with elbor elastic tape on the base details of the rotation from new composite material on the base of utilized and regenerated grinding wastes production with aluminum АМ4, 5Кд, АК12М2МгН, АК8МЗч and АК12ММгН + (9–12 %) MoS₂ has been researched. Objective. The influence on the parameters quality type elbor elastic tape, the characteristic of the cutting layer of the polish tape, grain micropowders and parameters of cutting on the detail surface was studied. Methods. Surface treatment of printing machines parts made from wear-resistant aluminum composite finishing diamond grinding belts using ultrasound energy was used. Results. New method of elbor polishing parts of aluminum-based composites and a new polishing tape based on polyethylene terephthalate for surface treatment of composite friction materials parts was created. It was established, that minimum values of surface work quality are achieved using polishing flexible elastic bands on the basis of polyethylene terephthalate and work cutting layer of elbor (LO) granularity of 0.5–1 micron (M0,5–M1) at 100 % the first concentration. Conclusions. Also it was demonstrated, that the formation of high quality parameters of working surfaces of details, made from new composites on the base of aluminum, essentially depends from type of the polish tape, parameters cutting materials and material of elastic elbor tape base. The recommendation for the production was developed.uk
dc.description.abstractruПроблематика. Исследования технологического процесса эльборового ленточного полирования деталей вращения из новых композиционных материалов, синтезированных на основе использования утилизированных и регенерированных шлифовальных отходов производства из алюминия АМ4, 5Кд, АК12М2МгН, АК8МЗч и АК12ММгН + (9–12 %) MoS₂. Цель исследования. Установление влияния на параметры качества поверхности деталей типа эльборовой ленты, характеристик режущего слоя полировальной ленты, зернистости микропорошков и режимов резания. Методика реализации. Обработка поверхностей деталей полиграфических машин из износостойких алюминиевых композитов отделочным шлифованием алмазными лентами с применением энергии ультразвука. Результаты исследования. Созданы новый способ эльборового полирования деталей композитов на основе алюминия и новая полировальная лента на полиэтилентерефталатной основе для обработки поверхностей деталей трения композиционных материалов. Установлено, что минимальные значения параметров качества поверхностей обработки обеспечиваются применением для полирования гибких эластических лент на полиэтилентерефталатной основе с рабочим режущим слоем из эльбора (ЛО) зернистостью 0,5–1 мкм (М0,5–М1) при 100 %-ной концентрации. Выводы. Доказано, что формирование высокого качества рабочих поверхностей деталей, которые изготовлены из новых композиционных материалов на основе алюминия, существенно зависит от типа полировальной ленты, режимов резания композитов и материала основы эластичной эльборовой ленты. Разработаны рекомендации для производства.uk
dc.publisherКиївuk
Appears in Collections:Наукові вісті НТУУ «КПІ»: науково-технічний журнал, № 2(100)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04_Гавриш.pdf315.49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.