Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1813
Title: Комп'ютерні мережі
Keywords: комп'ютерні мережі
мережі Fast Ethernet
Issue Date: 2011
Citation: Комп'ютерні мережі [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп'ютерні науки» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Ю. А. Тарнавський. – Електронні текстові дані (1 файл: 245 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. – Назва з екрана.
Abstract: Метою розрахунково-графічної роботи є одержання практичних навичок з проектування мереж Fast Ethernet.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1813
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (АПЕПС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-11-557.doc
  Restricted Access
245.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.