Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1824
Title: Економіка підприємства
Keywords: підприємство
господарсько-фінансова діяльність підприємства
економічна безпека підприємства
реструктуризація підприємств
цінова політика підприємства
Issue Date: 2012
Citation: Економіка підприємства [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійних спрямувань: «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Гук, Г. А. Мохонько, Н. М. Григорська. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,18 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1824
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11-12-131.doc
  Restricted Access
2.24 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.