Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18267
Title: Релейний захист та автоматизація електричних систем
Keywords: реле
релейний захист
мікропроцесорний пристрій
Issue Date: 2016
Publisher: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»
Citation: Релейний захист та автоматизація електричних систем [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», програми професійного спрямування: техніка та електрофізика високих напруг, відновлювані джерела енергії / НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» ; уклад. О. О. Дмитренко, В. В. Заколодяжний. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,82 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2016. – 88 с. – Назва з екрана.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18267
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metodichka_LR_RZA_EV-ED_1.pdf2.82 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.