Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18291
Title: Using CFD-modeling for simulation of limestone calcination process in the industrial cyclone-calciner furnace
Other Titles: Використання методу CFD для моделювання процесу декарбонізації вапняку в промисловій циклонній печі-декарбонізаторі
Использование метода CFD для моделирования процесса декарбонизации известняка в промышленной циклонной печи-декарбонизаторе
Authors: Havryliv, R.
Maystruk, V.
Filias, S.
Гаврилів, Р. І.
Майструк, В. В.
Філяс, С. Р.
Гаврылив, Р. И.
Майструк, В. В.
Филяс, С. Р.
Keywords: CFD – modeling
calcination
cyclone furnace
chemical kinetics
СFD – моделювання
декарбонізація
циклонна піч
хімічна кінетика
СFD – моделирование
декарбонизация
циклонная печь
химическая кинетика
Issue Date: 2016
Publisher: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»
Citation: Havryliv, R. Using CFD-modeling for simulation of limestone calcination process in the industrial cyclone-calciner furnace / R. Havryliv, V. Maystruk, S. Filias // Комп’ютерне моделювання в хімії і технологіях та системах сталого розвитку – КМХТ-2016 : збірник наукових статей П’ятої міжнародної науково-практичної конференції, 18-20 травня 2016 року, м. Київ. – Київ : НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2016. – С. 77-83. – Бібліогр.: 6 назв.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18291
Appears in Collections:Секція 2 «Комп’ютерне моделювання хіміко-технологічних та біохімічних процесів і систем»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гаврилів Р.І., Майструк В.В., Філяс С.Р. .pdf1.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.