Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18301
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКонцевой, А. Л.-
dc.contributor.authorШандалюк, О. В.-
dc.contributor.authorKontsevoy, A.-
dc.contributor.authorShandaluk, O.-
dc.contributor.authorКонцевой, А. Л.-
dc.contributor.authorШандалюк, А. В.-
dc.date.accessioned2016-12-14T10:03:30Z-
dc.date.available2016-12-14T10:03:30Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationКонцевой, А. Л. Математична модель абсорбційної колони виробництва азотної кислоти / А. Л. Концевой, О. В. Шандалюк // Комп’ютерне моделювання в хімії і технологіях та системах сталого розвитку – КМХТ-2016 : збірник наукових статей П’ятої міжнародної науково-практичної конференції, 18-20 травня 2016 року, м. Київ. – Київ : НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2016. – С. 125-131. – Бібліогр.: 5 назв.uk
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/18301-
dc.language.isoukuk
dc.subjectазотна кислотаuk
dc.subjectабсорбційна колонаuk
dc.subjectшвидкість окиснення і абсорбціїuk
dc.subjectрівноважний складuk
dc.subjectматематична модельuk
dc.subjectазотная кислотаuk
dc.subjectабсорбционная колоннаuk
dc.subjectскорость окисления и абсорбцииuk
dc.subjectравновесный составuk
dc.subjectматематическая модельuk
dc.subjectnitric aciduk
dc.subjectabsorption columnuk
dc.subjectrate of oxidation and absorptionuk
dc.subjectequilibrium compositionuk
dc.subjectmathematical modeluk
dc.titleМатематична модель абсорбційної колони виробництва азотної кислотиuk
dc.title.alternativeMathematical model of the absorption column nitric acid productionuk
dc.title.alternativeМатематическая модель абсорбционной колонны производства азотной кислотыuk
dc.typeArticleuk
thesis.degree.level-uk
dc.format.pagerangeС. 125-131uk
dc.status.pubpublisheduk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.source.nameКомп’ютерне моделювання в хімії і технологіях та системах сталого розвитку – КМХТ-2016 : збірник наукових статей П’ятої міжнародної науково-практичної конференціїuk
dc.subject.udc661.566uk
dc.description.abstractukРозроблено алгоритм та програму розрахунку тарілчастої абсорбційної колони виробництва азотної кислоти, при цьому матмоделлю враховано реакції окиснення оксиду азоту до двооксиду азоту і його димерізації у вільному просторі між тарілками, утворення кислоти у шарі рідини на тарілці. Створено програму розрахунку в середовищі Visual Basic for Applications, що дозволяє варіювати технологічними і конструктивними параметрами.uk
dc.description.abstractenThe algorithm and program developed to calculate a plate absorption column of the nitric acid. The mathematical model takes into account the oxidation of nitric oxide to nitrogen dioxide, its dimerization in the free space between the plates and acid production in a liquid layer on the plate. The calculation program is designed to study the effect of technological and design parameters on the absorption process.uk
dc.description.abstractruРазработаны алгоритм и программа расчета тарелчатой абсорбционной колонны производства азотной кислоты, при этом матмоделью учтены реакции окисления оксида азота до диоксида азота и его димеризации в свободном пространстве между тарелками, кислотообразование в слое жидкости на тарелке. Создана программа расчета в среде Visual Basic for Applications, что позволяет варьировать технологическими и конструктивными параметрами.uk
dc.title.eventП'ята міжнародна наукова-практична конференція «Комп’ютерне моделювання в хімії і технологіях та системах сталого розвитку»uk
dc.event.date2016-05-18-
dc.event.placeКиївuk
dc.publisherНТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»uk
Appears in Collections:Секція 2 «Комп’ютерне моделювання хіміко-технологічних та біохімічних процесів і систем»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Концевой А.Л., Шандалюк О.В..pdf1.56 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.